Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat

Az Orosházi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat (OHGYIÖK) 1997-ben önkormányzati kezdeményezésre egy nyertes pályázatnak köszönhetően jött létre Orosházán. A sikeresen lezajlott választások után 1997. október 22.-én a már megválasztott testületből választottak többségi szavazással ifjúsági alpolgármestert, Juhász Gergely ifjúsági polgármester ajánlására. Megalkották szervezeti és működési valamint választási szabályzatukat.Az OHGYIÖK saját maga által megfogalmazott és elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján fejti ki tevékenységét, ezt évente a csapatépítő tréningen többségi szavazással módosíthatja. Fontos megemlíteni, hogy a szabályokat magunknak hozzuk és a felelősség is a sajátunk, hogy be is tartsuk e formulákat. A megalakulást követően a kezdetekben nem volt iroda, nem volt közösségi ház, mindössze helyet kaptunk az akkori ifjúsági házban, a testületi ülésekre, programokra, de 2007-ben az újonnan felújított művelődési házban kaptunk egy irodát és állandó lehetőséget programjainkra megvalósítására. Az OHGYIÖK célja az orosházi fiatalok érdekképviselete, kulturális és szabadidős programjainak színesítése, képzések, tréningek biztosítása, a szenvedélybetegségek elleni tájékoztatása és jogaik érvényesítésének segítése. Költségvetését az éves programterv alapján az önkormányzat határozza meg, további forrásait pályázatok útján bővíti.

gyiok
gyiok_tortenelem

A testület mandátumai 2 évre szólnak, a választás minden 2. év októberében zajlik le városunk iskoláiban. A választás kihirdetésekor tartjuk az alakuló testületi ülést és az alpolgármesterek választását is. Ezt követően csapatépítő tréningen veszünk részt a testület, melyen megalkotják éves programtervüket. Fontosnak tartjuk, hogy az OHGYIÖK politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és nem ad. Együttműködési szerződésünk van a város valamennyi civil szervezetével, akiknek programjain részt veszünk, segítünk.1999 óta vagyunk tagjai az országos szervezetnek (Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság) így az országban működő Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatokkal aktív kapcsolatban állunk, ezáltal lehetőségünk nyílik tapasztalatcserére, egymás segítésére és az együttműködésre is. 2000-ben alapítóként vettünk részt a Dél-Alföldi Regionális Tagcsoport Szövetség (DART) megalapításában, akkori ifjúsági polgármesterünk Csongrádi Réka lett ennek a szervezetnek az elnöke. Állandó tevékenységünk kéthetente a testületi ülésünk, melyen megvitatjuk az aktuális programokkal kapcsolatos teendőket, a régiós és országos szervezetekkel kapcsolatos aktualitásokat, a város iskoláiban működő diákönkormányzatok munkáját. A testületi üléseket az ifjúsági polgármester vezeti, esetleges hiányzásakor az alpolgármester valamelyike és jegyzőkönyvvezető rögzíti. Testületi üléseinkre vendégül láttuk már más települések gyermekönkormányzatait is, valamint mi is ellátogatunk a környező gyiök-ök üléseire.Testületi kezdeményezésre megszavazták a képviselők, hogy két testületi ülés közötti héten tartsunk gyiök-klubot, ahol olyan részletes ügyek megbeszélésével tudnak foglalkozni, amire a testületi üléseken nem jut idő, képzésekre és tréningekre is nyílik lehetőség. A klub kötetlenebb, mindig egy témára összpontosító beszélgetés. Orosháza Város Képviselő Testületével jó kapcsolatot ápolunk, csapatépítő tréningjeinken a polgármester és az alpolgármester úr is részt vett.

Hypeoffice